ROPAB Bilutrustning - din bilpåbyggare i Jönköping och Göteborg

Välkommen till ROPAB Bilutrustning – Din bilpåbyggare. Vi säljer och monterar bilinredning i alla typer av lastfordon som yrkesfordon, pickuper, lätta transportbilar/skåpbilar och släpvagnar i Jönköping och Göteborg. I vår webshop kan du handla bilinredning från System Edström och Modul-System, men vi säljer också inredningar från Sortimo och Bott.

Läs om hur vi kan hjälpa dig med bilinredning i Jönköping och Göteborg.

 

För Ropab har alltid kunden stått i centrum och genom att erbjuda kvalitetsprodukter till ett bra pris har Ropab AB många återkommande kunder. Företagets målsättning är att uppfylla våra kunders krav och förväntningar på utförda tjänster och att varje uppdrag kan utgöra ett framtida referensuppdrag. Vi utvecklar vårt eget kvalitetsarbete och kvalitetsledningssystem genom ständiga förbättringar. Ropab AB strävar efter minsta möjliga miljöpåverkan i sin verksamhet.

Vi följer tillämplig lagstiftning och arbetar för att minska vår negativa miljöpåverkan från våra utförda tjänster, avfall och resursförbrukning. Vi vill skapa en attraktiv arbetsplats där våra tjänster utförs med utlovad kvalitet. Detta skall uppnås genom att efterleva lagar och förordningar samt genom kontinuerlig kompetensutveckling. Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att policyn följs och att intressenters krav uppfylls.