Lastrampens Gasdämpare

Gasdämpare på lastramp

Gasdämparna gör att det blir lätt för en person att fälla in och ut rampen.