Försäljningsvillkor

Köp

Beställningar i Bilutrustning.eu webshop besvaras alltid med en orderbekräftelse via e-post. Orderbekräftelsen genereras automatiskt av vår databas utan manuell översyn. Vid eventuella felaktigheter i t ex angivande av pris, leveranstid, lagerhållning etc. förbehåller vi oss rätten att korrigera detta i efterhand.

Priser

Alla våra priser i webshopen är exklusive 25% moms. Priserna i en bekräftad beställning är inte föremål för någon form av ändring utöver faktorer som Bilutrustning.eu själva inte kan råda över. Dvs. kraftiga ändringar av råvarupriser, valutaförändringar eller moms. Vi reserveras oss för att när som helst korrigera priserna och de produkter som vi tillhandahåller.

Leverans

Normal leveranstid är 8 arbetsdagar efter det att vi har mottagit din beställning. Oftast går det snabbare!
Schenker levererar på kontorstid vardagar och behöver en underskrift på att leveransen är emottagen. Har du ej möjlighet att vara på plats måste du kontakta oss efter du lagt ordern för att få ditt fraktsedelsnummer så snart din order är skickad från vårt lager så att du kan kontakta Schenker angående leverans till dig.

Frakt / Ej uthämtat gods

En order som görs kan ha en eller flera förpackningar och kan levereras vid olika tidpunkter, gäller även beställning av en artikel.
Gods som erhållit synliga skador i samband med frakt skall reklameras omedelbart till speditören, i samband med att paketet kvitteras ut. Yttre icke synliga skador skall reklameras inom 7 dagar. Detta åligger kunden, men vi hjälper givetvis gärna till om så önskas. Om reklamation ej inkommit inom angiven tid kommer yrkande om ersättning ej att beaktas.
För ej uthämtade varor beställda från Bilutrustning.eu debiteras kunden automatiskt för fraktkostnaden till och från kunden i fråga, samt en hanteringsavgift på 20% av de beställda varornas kostnad.

Användningsområde

Generellt är alla våra produkter avsedda för arbetsbruk och tål höga belastningar, läs alltid igenom biltillverkarens rekommendationer angående max last. Gällande användning på allmän väg så åligger det kunden att kontrollera om fordonet efter montering av produkterna kan godkännas av Svensk Bilprovning. Installationstillbehör ingår i köp av de flesta produkterna. Läs alltid igenom monteringsanvisningen innan montage och kontrollera att allt finns med i förpackningen.

Ångerrätt / Retur

För ångerrätten tillämpar vi konsumentköplagen för privatpersoner eller företag.
Produkter som beställs direkt från tillverkare enligt kundens önskemål och specifikation. Vi tillämpar inte ångerrätten för dessa produkter. Undantag görs i de fall tillverkaren accepterar din retur och kostnaden för returnering (till tillverkaren) tillfaller då kunden.

Reklamation

Reklamerade produkter ska alltid först godkännas av Bilutrustning.eu innan returnering. Ingen handläggning av returen kommer ske om den i förväg inte godkänts av oss. Glöm inte heller att bifoga faktura och eventuella bankuppgifter för en återbetalning.

Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, eller andra händelser utanför vår kontroll som inte kunnat förutses, som gör att Bilutrustning.eu ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse skall ligga till grund till att Bilutrustning.eu befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Tillämplighet

Alla beställningar lagda på hemsidan är bindande och våra köpvillkor är tillämpliga i de fall Svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dem. Konsumentköplagen och distansavtalslagen gäller för privatkonsumenter och Köplagen för företag. Eventuell tvist avgöres i domstol.

Reservation

Bilutrustning.eu reserverar sig för eventuella skriv och syftningsfel, och förbehåller oss rätten till ändring av all information på websidan utan förvarning.