Elektronisk Körjournal

Easy Raod Elektronisk Körjournal

Easyroad är en webbaserad tjänst som förenklar och automatiserar sammanställningen av körjournalen för den enskilde föraren samt administrationen av fordonsflottor på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt.

För att arbetsgivaren ska kunna betala ut skattefri milersättning för tjänsteresor som den anställde gjort och för att undvika eftertaxering, krävs underlag med information om utförda resor.

Fordonsenheten skickar automatiskt information till Easyroad om alla resor. När som helst kan användarna enkelt ta fram en rapport över vald tidsperiod som uppfyller alla Skatteverkets krav på körjournal.

Fördelar

 • Enkel och lättanvänd webbaserad körjournal. Ingen lokal programvaruinstallation krävs.
 • Ger företaget bättre kontroll över fordonens användning.
 • Minimera risken för eftertaxering vid skatterevision.
 • Minskar kostnaderna för företagets vagnpark.

Hur hjälper Easyroad den anställde?

Systemet samlar kontinuerligt alla körsträckor automatiskt med hjälp av GPS-positionering. Föraren anger om körningen är i tjänsten eller privat antingen via en knapp i bilen eller i efterhand på webben.

När körjournalen ska rapporteras loggar föraren in på webben för att godkänna och eventuellt korrigera rapporten.

Föraren kan själv namnge specifika adresser och slå ihop flera resor till en resa.

Easyroad har kartfunktion som visar hela resan med hastighetsangivelser. Hastighet visas också i en lättöverskådlig graf. Rapporter kan skapas för valfri tidsperiod i PDF- eller Excelformat och uppfyller Skatteverkets krav på körjournal.

Överskådlig körjournal för vald period
Överskådlig körjournal för vald period

Vald resa med hastighetsgraf på karta
Vald resa med hastighetsgraf på karta

Hur hjälper Easyroad företaget?

Easyroad underlättar arbetet vid administration av fordonsflottor och spar både tid och pengar i alla verksamheter genom enkel och smidig hantering. I easyroad kan du ha en eller flera administratörer.

Systemet innehåller ett administrationsverktyg som gör det enkelt att registrera förare och redigera fordonsuppgifter i den befintliga flottan.

Administratör kan även ta ut rapporter på hela flottan, möjlighet finns även att styra administratörens rättighet att se privatresor och resväg på karta.

Som administratör kan du:

 • Administrera företagets körjournals- och milrapportering för alla fordon
 • Dela upp företagets fordon i olika grupper
 • Knyta förare och användare till ett eller flera olika fordon.
 • Skapa rapporter för analys och redovisning.

Tilläggstjänster

Beroende på vilken typ av enhet som monteras i bilen kan tilläggstjänster anslutas till easyroad körjournal.
Exempel på tilläggstjänster är realtidspositionering, Bränsle/CO2, Förar ID och olika typer av SMS-larm.
Larm:

 • Alkolåskoppling – SMS vid positivt utandningsprov
 • Billarm – SMS när bilens larm aktiveras
 • Panikknapp – SMS när föraren aktiverar larmknapp.
 • Realtids positionering – Se vart fordonet befinner sig just nu