Verktygstavla och tubhållare

Verktygstavla och tubhållare

Från skjutdörren når man verktygstavlan.

Den smarta tubhållaren, förutom att den går att hänga upp den på en verktygstavla går den att skruva ihop med en likadan så den bildar en väska för sprayer och limtuber. Den passar även att ställa i ett hyllplan.

Under panelen sitter en 160 mm djup hylla som även fungerar som tak för lådan med öppning mot vänster skjutdörr.