Alkolås från Dräger

Nykter bilkörning är lagstiftat i Sverige och för att förhindra olyckor så kan det vara en god idé att installera alkolås. Vi installerar alkolås från Dräger som är marknadens ledande aktör. Låset kan installeras på flera olika typer av fordon, så som personbil, buss, lastbil samt motorcyklar och byggkranar. Dräger är en erkänd leverantör och används bland annat av Polisen och Vägverket Produktion. Dräger Alkolås är godkänt både enligt Europeiska och Svenska mått samt E-godkänt.

Produkten består av två delar: En handenhet som innehåller mätsystemet som har ett munstycke för utandning och en kontrollenhet. Kontrollenheten installeras i de flesta fallen bakom instrumentpanelen och innehåller en startspärr, reläfunktioner och logg. Kontakta oss för rådgivning och installation.

Egenskaper och Fördelar

 • Förhindrar start av fordonet om förarens utandningsluft innehåller för hög alkoholhalt
 • Förhindrar alkoholpåverkade personer att köra ett fordon
 • Förhindrar alkoholrelaterade olyckor
 • Mycket svårt att manipulera
 • Möjligt att kräva återkommande test av föraren under pågående färd (programmerbart)
 • Lagrar alla händelser i den inbyggda dataloggen
 • Ökar säkerheten för förare passagerare och medtrafikanter
 • Ger en positiv och ansvarstagande bild av företag som har alkolås installerade i sina fordon
 • Underlättar attitydförändring till alkoholkonsumtion och framförande av fordon hos de förare som har alkoholproblem
 • Byggd för nordiskt klimat och fungerar ner till -40°C.
 • Går inte att lura med tryckluft eller reningsanordningar med aktivt kol eller liknande.

Så här fungerar alkolåset

Så fort tändningen slås på aktiveras låset och cirka 10 sekunder senare så indikerar låset att utandningsprov ska avges. Föraren rekommenderas då att ta ett djupt andetag innan utandning då en liter luft skall blåsas in i enheten. Handenheten signalerar när denna mängd är uppnådd med ett klickljud och att pipsignalen upphör. Dräger använder sig av egentillverkad teknik för att mäta alkoholhalten i utandningen. Sensorn reagerar enbart på alkohol och inga andra ämnen. Vid godkänt utandningsprov hävs startblockeringen och motorn kan startas. Om något blir fel under processen så kommer låset att visa instruktioner på displayen för att fullborda provet på rätt sätt. Alla händelser så som start, stopp, manipuleringsförsök och alkoholhalt registreras i en logg. Därmed kan informationen samt tid och datum överföras till en dator. Informationen är krypterad och kan ej läsas av annan än behörig.